Informace o firmě

Firma Kvinting a Kvinting Praha spol. s r.o. vznikly v roce 1991-3 jako společnosti zabývající se ekologickou činností, tj. měřením hlukových hladin, vibrací, vzduchovou neprůzvučností a kročejovou neprůzvučností stavebních konstrukcí,poradenskou činností v oblasti hluku a zpracováním akustických studií a protihlukových opatření jak v průmyslu, tak ve stavbách občanského vybavení. Později svojí činnost rozšířily na snižování hluku kotelen a výměníkových stanic, prodej antivibračních podložek,pryžových kompenzátorů potrubí Teguflex regulační techniky a provádění hlukových a tepelných izolací.

V současné době firma kvinting spol s.r.o. vlastní akreditační osvedčení ČIA, číslo zkušební laboratoře 1485, pro "akreditované měření hlukových hladin v pracovním i mimopracovním prostřední a stavební akustiku se specializací průběžného monitorování hlukových hladin ze stavební činnosti velkých staveb".

Za účelem zastoupení a prodeje speciálních průmyslových armatur byla založena v roce 1991 společnost Kvinting Praha s.r.o., která zastupuje v ČR firmy AVS (Německo) - výrobce nízkohlukových elektromagnetických ventilů, výrobce AMC (Španělsko) - výrobce antivibračních podložek a společnost Trelleborg (Švédsko) - výrobce kompenzátorů potrubí.

Některé významné akce realizované v období 1996-2012

Další informace Vám můžeme poskytnout na telefonních číslech:
tel./fax: +420 261 224 977
tel. 2: +420 261 211 254V luhu 1029/14
140 00 Praha 4
tel./fax: +420 261 224 977
tel. 2: +420 261 211 254
email: kvinting@kvinting.cz